Chương Trình Ride Now

አማርኛ • 简体中文 • 繁体字 • 日本語한국어 • Oromiffa • af-Soomaali • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English

Giới Thiệu về Chương Trình Ride Now

Ride Now là một chương trình thử nghiệm hoạt động vào mùa xuân năm 2022 được thiết kế bởi và dành cho người lớn tuổi và người khuyết tật. Người lớn từ 65 tuổi trở lên, người khuyết tật, và người chăm sóc hoặc nhà cung cấp dịch vụ của họ có thể yêu cầu phiếu đi xe miễn phí để sử dụng cho xe taxi Yellow Cab, Uber, và Lyft. Mặc dù chương trình Ride Now không còn hoạt động nữa, chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ chương trình thử nghiệm này và đang áp dụng các bài học kinh nghiệm cho các chương trình trong tương lai. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các tài liệu tóm tắt của chúng tôi bên dưới.

Tài Liệu và Nguồn Hỗ Trợ

Tài Liệu Tóm Tắt về Chương Trình Ride Now

Tài trợ mà đã giúp chương trình thử nghiệm Ride Now có thể được thực hiện đã được nhận thông qua khoản tài trợ Transit Planning 4 All, một dự án quy hoạch giao thông vận tải quốc gia nhằm khám phá và thúc đẩy các phương pháp thực hành tốt nhất để bao gồm người khuyết tật và người lớn tuổi trong việc lập kế hoạch giao thông vận tải.

Là một phần của Nhóm các Tổ Chức Nhận Tài Trợ từ Transit Planning 4 All Năm 2018-2019, Hopelink (Quận King, WA) đã tạo ra Bộ Công Cụ Lập Kế Hoạch Toàn Diện, tổng hợp các bài học rút ra từ Hopelink và sự tham gia của Liên Minh về Đi Lại Quận King (King County Mobility Coalition) trong khoản tài trợ này. SDOT đã sử dụng Bộ Công Cụ Lập Kế Hoạch Toàn Diện này rất nhiều trong việc lập kế hoạch chương trình thí điểm này.

Quý vị có thể tìm hiểu về Bộ Công Cụ Lập Kế Hoạch Toàn Diện của Hopelink tại đây.

A group of smiling seniors.

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.