Cầu West Seattle

Sự Kiện Gì Đang Diễn Ra?

Español  |  繁體中文  |  한국어  |  Tiếng Việt  |  ភាសាខ្មែរ  |  Oromiffaaf Soomaali

Cầu West Seattle đã mở cửa

Cầu West Seattle mở cửa trở lại vào ngày 17 tháng 9 sau 2.5 năm đóng cửa và sửa chữa. Tất cả những người lái xe và đi xe buýt đều được chào đón di chuyển trên cầu.  

Ngoài ra, tất cả các hạn chế di chuyển đối với Cầu Quay Spokane Street (cầu thấp) đã kết thúc. Cây cầu thấp hiện được mở cho tất cả mọi người sử dụng bất cứ lúc nào.   

An toàn là ưu tiên số 1 của chúng tôi 

Chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm tra toàn diện trước khi mở lại Cầu West Seattle. Các cuộc kiểm tra đã chứng minh rằng việc sửa chữa mang lại kết quả như mong đợi và cây cầu đủ vững chắc để hỗ trợ hàng nghìn phương tiện dự kiến đi qua mỗi ngày. Các kỹ sư và chuyên gia về cầu của chúng tôi tiếp tục giám sát chặt chẽ cây cầu bằng cách sử dụng camera, cảm biến và kiểm tra trực tiếp thường xuyên.     

Sửa chữa cầu  

Việc sửa chữa cầu bao gồm gần 60 dặm cáp thép tạo thành trục chính mới của cây cầu. Hệ thống cáp này hoạt động song song với các công việc sửa chữa khác, bao gồm một mạng lưới hơn 100,000 feet vuông bằng các tấm sợi carbon gia cố được bọc bên trong và bên ngoài thành cầu, và hơn 240 gallon epoxy được bơm vào các nơi bê tông bị nứt.  

Sau khi hoàn thành việc sửa chữa này, cây cầu đã vững chắc hơn nhiều so với trước đây và sẽ tiếp tục được sử dụng trong nhiều thập kỷ tới. Tìm hiểu thêm trên blog của chúng tôi và trong các video bên dưới.

Để chọn phụ đề cho ngôn ngữ của bạn, hãy nhấp vào nút phát trên video, sau đó nhấp vào biểu tượng hình bánh răng ở cuối video để truy cập phần cài đặt. Nhấp vào “Subtitles” từ danh sách bật lên, sau đó chọn ngôn ngữ bạn muốn từ danh sách.

Quý vị đang đi lại như thế nào?

Vào năm 2020, chúng tôi đã yêu cầu những người sống hoặc làm việc ở West Seattle xác định những thách thức về giao thông sau khi Cầu West Seattle đóng cửa. Ý kiến đóng góp của cộng đồng đã giúp định hướng các cải tiến mà chúng tôi đã thực hiện và bây giờ chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát tiếp theo để tìm hiểu những khoản đầu tư này đã giúp quý vị như thế nào trong việc đi lại.

Vui lòng tham gia khảo sát của chúng tôi cho đến ngày 30 tháng Chín!

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.